استان ساسکاچوان

جمعیت استان ساسکاچوان (  Saskatchewan )  بر اساس برآورد سال 2009 حدود یک میلیون نفر می باشد. شهر رجاینا (  Regina ) مرکز استان بوده و شهر ساسکاچوان؛ پرجمعیت ترین شهر استان؛ می باشد. زبان انگلیسی زبان رسمی استان ساسکاچوان می باشد.

متقاضیان مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان باید شرایط زیر را احراز کنند:

1 - حداقل سه سال تجربه کاری و مدیریتی در شغلی که می خواهند احراز کنند.

2 - دارا بودن حداقل 300 هزار دلار که به صورت قانونی بدست آمده باشد.

3 - تاسیس و سرمایه گذاری به میزان 150 هزار دلار کانادا در شغل جدید و یا خرید یک بنگاه اقتصادی تاسیس شده در ساسکاچوان

4 - به ودیعه گذاری 75 هزار دلار کانادا که پس از انجام تعهدات مذکور به متقاضی بازگردانده خواهد شد.

جهت دسترسی به آخرین اطلاعات مهاجرت استان ساسکاچوان می توانید به وب سایت دولت محلی ساسکاچوان مراجعه کنید.