حقوق معنوی و حفاظت اطلاعات فردی

حقوق معنوی و حفاظت اطلاعات فردی

کلیه حقوق مربوط به این سایت متعلق به سازمان امور مهاجرتی لیوا می باشد. ذکر مطالب این سایت با اشاره به نام و سازمان لیوا و لینک به این سایت بلامانع می باشد. ما تمامی سعی خود را کرده  ایم تا اطلاعات منعکس شده در این سایت دقیق و به روز باشد و در عین حال تمامی سعی خود را کرده ایم تا از انعکاس مطالبی که خود دارای حق مالکیت معنوی هستند؛ خودداری کنیم. به هر حال با توجه ماهیت اخبار و اطلاعات مربوط به مهاجرت ؛ بسیار ممکن است که مطالب این سایت شبیه اطلاعات مندرج در سایتهای مشابه باشد. 

از سوی دیگر هرچند که تمامی مساعی خود را در دقیق بودن مطالب کرده ایم؛ از آنجاییکه هدف سازمان امور مهاجرتی لیوا ارائه راهکارهای موثر مهاجرت می باشد؛ کلیه مسئولیت های مربوط به اطلاعات را از خود سلب می کنیم.

تمامی اطلاعات شخصی کاربران این سایت با دقت بالا حفاظت شده و در اختیار هیچ شخص و یا گروه دیگری قرار نمی گیرد.

سازمان امور مهاجرتی لیوا