استان نیوبرانزویک

استان نیوبرانزویک ( New Brunswick ) در جنوب شرقی کانادا واقع شده است. جمعیت این استان بر اساس برآورد سال 2009 حدود 800 هزار نفر می باشد. مرکز استان شهر فردریکتون ( Fredericton ) می باشد. برزگترین شهر این استان نیز شهر سنت جان (  Saint John )  می باشد. اقتصاد استان نیوبرانزویک وابسته به زراعت ؛ جنگلداری ؛ صنایع چوب ؛ ماهی گیری و صنعت گردشگری می باشد. این تنها استانی است که دارای دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسه می باشد.

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق این استان باید شرایط زیر را احراز کنند:

1 - ارائه طرح اقتصادی قابل اجرا در استان نیو برانزویک

2 - متقاضی متعهد شود که خود و خانواده اش در استان نیوبرانزویک زندگی کرده و حرفه ای را در این استان راه اندازی کند و به مدیریت فعال این حرفه بپردازد.

3 - انجام بازدید پنج روزه از استان و مصاحبه با افسر مهاجرت

4 - کسب حداقل 50 امتیاز از سیستم امتیاز دهی اداره مهاجرت استان نیوبرانزویک.

5 - دارای مهارت در زبانهای انگلیسی و فرانسه بوده و مدراک مربوطه را ارائه کند.

6 - در اختیار داشتن دارایی به ارزش سیصد هزار دلار کانادا

7 - سرمایه گذاری به ارزش 125 هزار دلار کانادا

8 - سپردن مبلغ 75 هزار دلار کانادا به دولت محلی نیوبرانزویک که این مبلغ بعد از انجام تعهدات متقاضی ؛ مسترد خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه اخبار مربوط به شرایط مهاجرت به کانادا از طریق این استان می توانید به وب سایت دولت محلی استان نیوبرانزویک مراجعه کنید.