تمدید اعتبار نتایج آزمون زبان

اداره مهاجرت و تابعیت کانادا ( Citizenship and Immigration Canada ) اعلام کرده است که از تاریخ بیست و سوم دسامبر سال 2010؛ متقاضیانی که به همراه پرونده خود؛ نتایج آزمون زبان خارجی ( انگلیسی ؛ فرانسه ) را ارسال می کنند؛ مدت اعتبار نتیجه آزمون زبان از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است. این قانون شامل متقاضیان کار و حرفه دولت فدرال؛ تجربه کانادایی و بیزینس کلاس ( سرمایه گذار - کارآفرین و خود اشتغال می شود ). برای آگاهی از میزان امتیاز سطوح زبان خارجی ؛ به صفحات مهاجرت از طریق کار و حرفه و یا مهاجرت از طریق سرمایه گذاری مراجعه کنید.