مهاجرت از طریق خویشاوندی

اداره مهاجرت کانادا کاملا از اهمیت تشکل خانواده ها واقف است و برای همین منظور تسهیلاتی را برای دعوت از خویشاوندان درجه یک به عنوان مهاجر فراهم کرده است. به همین منظور کسانی که تابعیت کانادا و یا اقامت کانادا داشته و با ارائه مدارک کافی بتوانند نشان دهند که می توانند هزینه های زندگی و اقامت خویشاوندانشان را بر عهده بگیرند؛ می توانند فرآیند مهاجرت از طریق خویشاوندی را پیگیری کنند. خویشاوندان واجد شرایط شامل پدر؛ مادر ؛ پدربزرگ ؛ مادربزرگ ؛ برادر؛ خواهر؛ برادرزاده؛ خواهرزاده ؛ عمه ؛ خاله ؛ دایی و عمو می باشند.

چنانچه اقدام به ضمانت (اسپانسر شدن برای) افراد خانواده خود می نمایید باید توجه داشته باشید که شما باید عضو خانواده خود را به لحاظ مالی به طور کامل حمایت کرده و اطمینان حاصل کنید که این عضو خانواده شما به کمک های مالی دولت کانادا احتیاج نخواهد داشت.

در صورتیکه یکی از گزینه های زیر در مورد متقاضی مهاجرت از طریق خویشاوندی صدق کند؛ پرونده از سوی اداره مهاجرت رد خواهد شد:

1 - اقدام به امضای قرارداد حمایت در گذشته و امتناع از حمایت مالی از خویشاوند

2 - سرپیچی از دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه های زندگی خویشاوند

3 - سابقه محکومیت جنایی

4 - در زندان باشد

5 - اعلام ورشکستگی کرده باشد

6 - از دولت کمک مالی در مواردی غیر از معلولیت دریافت کرده باشد.

7 - در بازپرداخت وامهای دریافتی ؛ کوتاهی کرده باشد.

لازم به توضیح است که استان کبک علاوه بر شرایط فوق ؛ شرایط خاص خود را در بررسی پرونده های خویشاوندی دارد.

انواع پرونده های خویشاوندی عبارتند از:

1 - همسر و فرزندان:

2 - سایر اعضای خانواده