مهاجرت از طریق سرمایه گذاری ؛ کار آفرینی و خود اشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری و کار آفرینی

برنامه مهاجر پذیری تجاری مورد توجه تجار و بازرگانانی است که علاقه مند به تاسیس و راه اندازی یک تجارت جدید در کانادا با تکیه بر امکانات موجود و فضای بالنده اقتصادی کانادا هستند. داوطلبان این روش باید توانایی سرمایه گذاری حداقل هشتصد هزار دلار کانادایی را داشته و شرایط دیگری را هم حائض باشند. در حال حاضر سه کلاس سرمایه گذاری ؛ کار آفرینی و خود اشتغالی برای جذب سرمایه گذاران تعیین شده است. هر متقاضی فقط در یکی از دسته های فوق می تواند اقدام به مهاجرت کند.

شرایط مهاجرت تجاری به کانادا از طریق سرمایه گذاری

1 – حد اقل 2 سال سابفه کارتجاری و یا اداره حداقل 5 کارمند در طی 5 سال گزشته.

2 - داشتن دارائی خالص مانند املاک ؛ شرکت ؛ پول نقد بمیزان 1600000 دلار کانادائی که به تنهایی یا با مشارکت همسر بصورت قانونی کسب شده باشد. از این مبلغ ؛ 800000 دلاردر کانادا به مدت 5 سال و بدون بهره سپرده گذاری کند. اصل پول در پایان 5 سال بازگردانده خواهد شد. انتخاب جایگزین پرداخت بدون بازگشت مبلغ 200000 دلار کانادا می باشد.

3 - داشتن پول و سرمایه کافی برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده.

4 - کسب حد اقل 35 امتیاز براساس سیستم امتیاز و گزینش اداره مهاجرت. قبولی در معاینات پزشگی وتحقیقات سوء پیشینه.

فاکتورهای زیر برای کسب امیتازموثر هستند:

فاکتور امتباز
تحصیلات 25
تجربه کاری 35
سن 10
میزان تسلط به زبان انگلیسی و فرانسه 24
وفق پذیری 6

 

 

 

 

 

 

جدول کسب امتیاز تحصیلات بدین شکل می باشد:

میزان تحصیلات امتباز
مدرک فوق لیسانس یا دکترا با حداقل 17 سال تحصیلات تمام وقت 25
مدرک دانشگاهی در مقطع لیسانس با حداقل 15 سال تحصیلات تمام وقت 22
مدرک دانشگاهی در مقطع لیسانس با حداقل 14 سال تحصیلات تمام وقت 20
مدرک لیسانس و یا فنی حرفه ای با 13 سال تحصیلات تمام وقت 15
دیپلم و یا مدرک فنی حرفه ای با حداقل 12 سال تحصیلات تمام وقت 12
دیپلم دبیرستان 5

 

 

 

 

 

 

جدول کسب امتیاز تجربه کاری بدین شکل می باشد:

میزان تجربه تجاری امتباز
دو سال 20
سه سال 25
چهار سال 30
پنج سال 36

 

 

 

 

 

جدول امتیازدهی به سن متقاضی بدین شرح است:

سن امتباز
16 سال صفر
17 سال 2
18 سال 4
19 سال 6
20 سال 8
21 الی 49 سال 10
50 سال 8
51 سال 6
52 سال 4
53 سال 2
54 سال 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضی می تواند از فاکتور زبان خارجی حداکثر 24 امتیاز کسب کند. زبان اول 16 امتیاز و زبان دوم 8 امتیاز دارد. منظور از زبان اول؛ زبانی است که متقاضی به آن تسلط بیشتری دارد. میزان تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسه با استفاده از آزمون آیلتس و یا تافل مشخص می شود.

در صورت تطابق مشخصات متقاضی با موارد اعلام شده در پرونده مطابقت داشته و متقاضی خویشاوند درجه یک مقیم کانادا داشته باشد؛ می تواند 5 امتیاز از فاکتور وفق پذیری کسب کند.

مهاجرت به کانادا از طریق کار آفرینی

افرادی که می تواند کارآفرین باشند و توانایی ایجاد کسب و اشتغال را بعهده بگیرند ؛ میتوانند برای اقامت دائم در کانادا از طریق کارآفرینی اقدام کنند. شرایط این گروه از افراد عبارت است از:

1 - دارا بودن حداقل 2 سال تجربه کاری تجاری.

2 - ارائه مدارک کافی از داشتن دارایی حداقل 300000 دلار کانادا به تنهایی یا به اتفاق همسر از روشهای قانونی کسب شده باشد.

3 - کسب حد اقل 35 امتیاز برمبنای امتیاز دهی اداری مهاجرت کانادا. ( به جدول امتیازات مهاجرت از طریق سرمایه گذاری مراجعه کنید. )

4 - قبولی در معایناب پزشکی وتحقیقات سوء پیشینه.

لازم به ذکر است که ویزای کارآفرینی به صورت مشروط و برای مدت 3 داده می شود. در خلال این مدت کارآفرین باید بتواند شرایط زیر را تامین نماید:

1 - حد اقل 33 در صد از کل قیمت شغل ایجاد شده را مالک بوده و این امر مورد تائید وزارت کار کانادا باشد .

2 - در مدیریت این شغل ایجاد شده فعالانه مشارکت داشته و حد اقل یک فرصت شغلی برای یک فرد کانادائی یا مقیم ( به غیر از اعضای خانواده اش ) ایجاد کند.

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

متقاضیان این کلاس از مهاجرت باید شرایط زیر را احراز کنند:

1 - باید بتوانند بر اساس امتیازدهی وزارت کار کانادا حد اقل 35 امتیازکسب کنند . ( به جدول تفکیک امتیازات قسمت مهاجرت از طریق سرمایه گذاری مراجعه کنید. )

2 - قبولی در معاینات پزشکی و تحقیقات سوءپیشینه.

معیار گزینش عبارت است از : حد اکثر امتیاز برای تحصیلات 25

حداکثر 35 امتیاز برای تجربه کاری 

حداکثر 24 امتیاز برای سن

حداکثر 6 امتیاز برای وفق پذیری