انتخاب محله جدید در دهکده جهانی

دهکده جهانی یک واقعیت است . واقعیتی که به یمن وجود اینترنت و تکنولوژی های وابسته به واقعیت پیوسته است. اجازه دهید تا راهنمای شما در سکنی گزیدن در یک محله جدید در عصر ارتباطات باشیم. کانادا به عنوان یکی از با سابقه ترین و مستعدترین کشورها برای پذیرش مهاجر می باشد. در صورتیکه قصد دارید محله خود را در دهکده جهانی عوض کنید و به کانادا مهاجرت کنید؛ با ما تماس بگیرید.

سازمان خدمات مهاجرتی لیوا