اشتباهات رایج و دردسرزا در تکمیل پرونده های مهاجرت به کانادا

تکمیل پرونده درخواست اقامت دائم کانادا بر اساس یکی از کلاسهای مهاجرت؛ دارای ماهیتی دقیق و زمانبر بوده و لازم است با صبر و حوصله به آن پرداخته شود. این امر هنگامی که می خواهید از دستورالعمل های مربوطه سر در آورده و مستندات مورد نیاز را تهیه کنید؛ مشکلتر هم می شود. حساسیت این مسئله نیز از آن جهت که حتی اشتباهات کوچک و اصطلاحا لپی باعث می شود تا در سیر مراحل پرونده تاخیر طولانی بوجود آمده و یا حتی پرونده رد شود؛ بیشتر هم می شود.

در ادامه به ذکر برخی از اشتباهات رایج ولی دردسر ساز می پردازیم:

الف - فرم های ناقص و یا متناقض: فرمهای تقاضای مهاجرت بعضا پیچیده بوده و می طلبد که قبل از تکمیل فرم ؛ تمامی دستورالعمل های مربوط به تکمیل فرم با دقت مطالعه شود. در تکمیل فرم ها بسیار ممکن است درج یک اطلاع در چندین قسمت مختلف درخواست شود. بسیار پیش می آید که متقاضی تکمیل برخی ازقسمت ها را از قلم انداخته و یا اطلاعات متناقضی را برای یک اطلاع در قسمت های مختلف درج کنند. به عنوان یک نمونه ساده می توان به نحوه درج نام و نام خانوادگی اشاره کرد. این قلم اطلاعاتی در فرم های مختلف باید ارائه گردد. حال اگر متقاضی اشکال مختلف نام را در فرم های مختلف درج کند؛ با ارائه اطلاعات متناقض؛ روند بررسی پرونده را مختل می کند. کامل بودن اطلاعات نیز بسیار مهم است. مثلا اگر نیاز به ارائه آدرس در طی ده سال گذشته باشد؛ هیچ فاصله زمانی نباید از قلم بیافتد. در صورت مفقود بودن بازه زمانی؛ فرم ناقص محسوب شده و بازگشت می خورد. یکی دیگر از اشتباهات معمول امضا نکردن در مکانهای مشخص و یا فراموش کردن امضا است.

ب - اسناد ناقص و یا از قلم افتاده: هر کلاس از مهاجرت و هر یک از دفاتر بررسی درخواست های مهاجرت؛ لیست مشخصی از اسناد مورد نیاز برای پرونده مهاجرت دارند. برخی از دفاتر تقاضای ارائه اصل مدرک را می کنند در حالی که برخی از دفاتر به دریافت رونوشت و یا رونوشت تایید شده مدرک کفایت می کنند. عدم ارائه نوع سند درخواستی دقیقا طبق نظر دفتر بررسی کننده پرونده ؛ یکی دیگر از اشتباهات رایج است که باعث تاخیر بسیار در بررسی پرونده می شود. یکی دیگر مشکلات واضح و مشخص نبودن نوع مدرک درخواستی است. مثلا همه دفاتر درخواست مدرک شناسایی یا همان شناسنامه می کنند. اما در صورت عدم وجود شناسنامه چه مدرک جایگزینی باید ارسال شود؟ اینجا است که متقاضی سر در گم می شود.

پ - عدم پرداخت کامل هزینه های بررسی پرونده : در صورتیکه متقاضی تمامی وجوه درخواستی بابت بررسی پرونده را ارسال نکند؛ پرونده برگشت می خورد.

ت - اشتباه در محاسبه امتیازات : اکثر برنامه های مهاجرت مانند کار و حرفه دولت فدرال و یا کار و حرفه استان کبک و نیز بسیاری از استانها متقاضیان خود را بر اساس سیستم امتیازدهی گزینش می کنند. در این سیستم متقاضی باید حداقل امتیاز مورد نظر برنامه مهاجرت را کسب کرده تا اقامت دائم به او اعطا شود. گاهی اوقات تشخیص امتیاز متقاضی بر اساس وضعیت او ایجاد سردرگمی می کند. مثلا مدرک دکتری پزشکی برای برنامه کار و حرفه فدرال چند امتیاز را کسب می کند؟ 20 یا 22 یا 25 امتیاز؟ یا مثلا در کلاس کار و حرفه استان کبک ؛ دیپلم همسر متقاضی چند امتیاز کسب می کند؟ بدیهی است که اگر متقاضی در محاسبه امتیاز خود اشتباه کند؛ این احتمال وجود دارد که پرونده او رد شود.

ث - انتخاب نا مناسب دفتر بررسی پرونده : آگاهی از اینکه کدام یک از دفاتر اداره مهاجرت کانادا مسئول رسیدگی به پرونده شما است ؛ خیلی مهم است. دفاتر اداره مهاجرت پرونده هایی را که در محدوده کاری آنها نیست را به متقاضی برمی گردانند و این یعنی صرف زمان بسیار.

ج - انتخاب اشتباه کلاسه شغل : اقدام به مهاجرت در کلاس کار و حرفه فدرال؛ مستلزم داشتن حداقل یکسال سابقه کار تمام وقت در یکی از 29 حرفه معرفی شده از سوی اداره مهاجرت است و متقاضی باید مناسبترین حرفه را انتخاب کند. برخی از حرفه ها بسیار نزدیک به هم تعریف شده اند و اگر افسر مسئول رسیدگی به پرونده به این نتیجه برسد که سابقه کار متقاضی منطبق بر حرفه انتخابی نیست ؛ در این صورت روند بررسی پرونده با اخلام مواجه می شود.

در سازمان امور مهاجرتی لیوا ؛ تجربه ما در اختیار شما است تا بهترین نتیجه را از پرونده مهاجرت خود بدست آورید.