کانادا ضمن بستن سفارت خود در تهران ؛ خواستار تعطیلی سفارت ایران در اوتاوا شد

وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد که به علت آنکه حکومت ایران یک تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی است ؛ اقدام به تعطیلی کامل سفارت خود در تهران کرده و همچنین از تمامی دیپلماتهای ایرانی مقیم اوتاوا خواسته است که ظرف مدت پنج روز خاک این کشور را ترک کنند. دست آویز این تصمیم دولت کانادا؛ کمک ایران به کشور سوریه و نیز تهدید مرتب اسرائیل از سوی ایران که معنی آن ترویج نژاد پرستی ونسل کشی اعلام شده است. به اعتقاد اوتاوا ایران از جمله بدترین ناقضان حقوق بشر بوده؛ به گروههای تروریستی پناه داده و از آنها حمایت مالی می کند.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه کانادا به شهروندان کانادایی توصیه کرده است که از سفر غیر ضروری به ایران بپرهیزند و همچنین به شهروندان کانادایی که اصالتا ایرانی هستند هشدار داده شده است که در صورت مسافرت به ایران و بروز مشکلات حاد؛ این کشور توان حمایت و پیگری وضعیت این گونه از شهروندان را نخواهد داشت.

از سوی دیگر سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوتاوا اعلام کرده است که به علت این تصمیم خصمانه دولت کانادا؛ ناچار است تمامی خدمات کنسولی خود به شهروندان ایرانی را قطع کرده و از آنها خواسته است تا از ارسال هرگونه مدرک به این سفارتخانه خودداری کنند.

هرچند حدود نیم میلیون ایرانی در کانادا زندگی می کند ولی ایران و کانادا در طی سی سال پس از انقلاب اسلامی روابط خوبی را با یکدیگر نداشته اند. سفارت کانادا در ماه می امسال اعلام کرد که اقدام به بستن بخش کنسولی خود در تهران کرده است و بدین ترتیب مشکلات فراوانی را برای بستگان و خویشاوندان ایرانیان مقیم کانادا فراهم کرد.