استان بریتیش کلمبیا

جمعیت استان بریتیش کلمبیا (  British Columbia )  حدود چهار و نیم میلیون نفر می باشد. شهر زیبای کلمبیا مرکز این استان بوده و شهر ونکوور مهمترین شهر این استان ؛ سومین شهر بزرگ کانادا است. آب و هوای معتدل این استان و همچنین وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری این استان ؛ باعث شده است تا بریتیش کلمبیا به قطب توریستی تبدیل گشته و اقتصاد این استان بر منابع طبیعی و جنگلی استوار است.

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استان بریتیش کلمبیا باید شرایط زیر را احراز نمایند:

1 - تجربه کاری در زمینه شغلی که می خواهد ایجاد کند؛ داشته باشد.

2 - دارای دارایی خالص به میزان 400000 دلارکانادا که به صورت مشروع وقانونی بدست آمده باشد.

3 - ایجاد شغلی حداقل به میزان دویست هزار دلار کانادا

4 - استخدام یک کانادایی به مدت یکسال و انجام مدیریت فعال توسط متقاضی در طی این مدت

5 - سپردن مبلغ یکصد و بیست و پنچ هزار دلار کانادا به دولت محلی بریتیش کلمبیا که بعد از انجام تعهدات به متقاضی برگردانده می شود.

6 - امضای یک توافقنامه اجرایی با دولت محلی استان بریتیش کلمبیا

با مراجعه به وب سایت دولت محلی بریتیش کلمبیا می توانید از آخرین تصمیمات امور مهاجرت مطلع گردید.