چراغ سبز به کانادایی های نه چندان جدید

 با توجه به برنامه های جدید مهاجرت ؛ به نظر می رسد که  توجه بیشتری به کارگران ماهر و دانش آموختگانی که تجربه کانادا را داشته اند؛ می شود و شاهد این مدعا افزایش تعداد پذیرفته شدگان در کلاس تجربه کانادایی است.

کلاس تجربه کانادایی یک برنامه سریع برای بدست آوردن اقامت دائم برای نیروی کار ماهر خارجی و دانش آموختگانی است که قبلا مدتی را در کانادا به عنوان نیروی کار خارجی و یا دانشجو با استفاده از ویزای موقت یا ویزای دانشجویی گذرانده اند. این کلاس از مهاجران ؛ اولین بار سه سال پیش در سال 2008 به عنوان یک روش سریع برای بدست اقامت دائم معرفی شد. بنا بر اعلام آقای جیسن کنی ؛ انتظار اداره مهاجرت کانادا جذب حدود 7000 نفر در این کلاس در سال 2012 می باشد. این رقم در سال 2009 برابر 2545 پرونده بوده است. بدین ترتیب در حال حاضر این کلاس مهاجرت ؛ سریعترین روش مهاجرت و ابتکاری از سوی اداره مهاجرت برای جذب نیروهایی است که با شرایط اقتصادی کانادا همخوانی دارند و از شانس موفقیت بیشتری در فرآیند مهاجرت برخوردار هستند.

هدف این کلاس ؛ افرادی است که به عنوان نیروی کار خارجی و یا دانش آموخته از مراکز آموزش عالی کانادا ؛ مدتی را در کانادا گذرانده و نشان داده اند که قابلیت همخوانی با جامعه را داشته و می توانند به نیازهای بازار کار کانادا پاسخ گویند.

آقای کنی : "تا قبل از معرفی این برنامه ؛ این گروه برای ارائه پرونده خود ؛ ناگزیر بودند خاک کانادا را ترک کنند زیرا مدت زمان ویزای آنها پس از اتمام تحصیلات و یا قرارداد کار ؛ به اتمام رسیده است. برای تشکیل پرونده هم ناگزیر هستند به انتهای صف متقضیان مهاجرت در کلاس نیروی کار ماهر دولت فدرال بود که زمان رسیدگی به پرونده آنها به حدود هفت سال می رسد؛ بروند. اما در عین حال این گروه تحصیلاتشان را همین جا گذارنده اند و با زبان همین کشور سخن می گویند و با بازار کار این کشور آشنایی دارند. چرا باید برای ورود مجدد به کانادا و بهره مندی از توانایی آنها ؛ هفت سال منتظر بمانیم؟ ما باید بهترین و درخشانترین ها را در زمان کوتاه پیدا و جذب کنیم زیرا یک رقابت جهانی در جذب نیرو وجود دارد. کشورهایی مانند استرالیا و بریتانیا با داشتن برنامه های مشابهی در این رقابت حضور دارند. کانادا انتظار ورود 254 هزار مهاجر را در سال 2011 دارد. یعنی بالاترین رقم مهاجردر کشورهای توسعه یافته بعد از نیوزلند "

هدف این برنامه مهاجرت نشان دادن چراغ سبز به کانادایی های نه چندان جدید است.