در باره لیوا

سازمان امور مهاجرت لیوا

با تبدیل شدن جهان به یک دهکده ؛ بسیاری از افراد از کشورهای مختلف تصمیم بنیادی به مهاجرت به سایر کشورها را می گیرند. ایران نیز از این اصل مستثنی نیست و بسیاری از هموطنان ایرانی در شرف تصمیم گیری به مهاجرت هستند.

لیوا نام منطقه ای در امارات متحده عربی می باشد. از آنجاییکه سازمان لیوا برای اولین بار دفتر خود را در این منطقه تاسیس کرده است ؛ ما این نام را برای خود انتخاب کرده ایم. این سازمان با هدف ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی جهت ارزیابی امر مهاجرت و نیز ارائه خدمات قانونی تشکیل پرونده ؛ از بدو تصمیم گیری تا استقرار کامل در کشور مقصد تاسیس شده است. شما برای شروع می توانید فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا را برای سازمان لیوا ارسال کنید.